085 - 13 0 14 99

Skills

Vaak wordt er naar onze skills gevraagd, daarom delen we met heel veel plezier de skills van Vertizio:

 • Content Management: WordPress, MediaWiki, Moodle
 • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS)
 • Unix (HP/UX, SunOS, *BSD)
 • Programmeren: PHP, Perl, shell
 • Webservers: NGINX, Apache, lighttpd
 • Databases: MySQL/Mariadb, Postgres
 • Security & beveiliging: ipfw, OSSEC
 • Shell gebruik
 • Backup: bacula, rsync
 • Tooling: vagrant
 • Applicatie virtualisatie: docker

Andere logische skills die uit bovenstaande voortvloeien:

 • HTML, CSS, XML
 • Mail: Postfix
 • DNS: Powerdns, Bind
 • Versiebeheer: git

Vertizio ziet open source als de primaire keus voor applicatieselectie en is daarom voorstander open source om zodoende vendor lock-in te voorkomen.